Author: admin

Xông hơi khô (sauna) hỗ trợ trị liệu cho Ung thưXông hơi khô (sauna) hỗ trợ trị liệu cho Ung thư

Tăng thân nhiệt, làm nóng toàn bộ cơ thể hoặc chỉ vị trí khối u đến 107 ° F trở lên, là phương pháp điều trị ung thư phổ biến ở nhiều quốc gia và đang ngày càng được chấp nhận ở Mỹ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiệt độ khoảng 113 ° F […]